T.C. Esetçe Belediyesi
Anasayfa
Su Abone İşlemleri

Su Abonesi Sözleşmesi İçin Gerekli Evraklar:

İnşaat ruhsatı veya oturma ruhsatı

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Eski yapı ise muhtardan eski yapı olduğuna dair ilmuhaber

Deprem sigortası (DASK)