T.C. Esetçe Belediyesi
Anasayfa
Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Yapılan Önemli Değişiklikler

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde yapılan önemli değişiklikler şunlardır:

1- ÇKS' ye başvurular 1 Ekim itibarıyla e-Devlet üzerinden yapabilecek: 

         ÇKS' ye e-Devlet üzerinden yapılacak olan başvurularda yeni bir arazi eklemesi yapmayan yani bir önceki yıldaki ÇKS Dosyasında sadece ürün güncellemesi yapacak olan çiftçilerimiz yararlanacak olup, arazi bilgilerinde değişiklik yapacaklar ve ilk defa ÇKS'ye kayıt olacak çiftçiler ise İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapacak.

2- ÇKS 'ye Başvuru süresi değişti: 

         1 Eylül-30 Haziran olan başvuru süresi 1 Eylül-31 Aralık olarak değişmiştir. Böylece 10 ay olan başvuru süresi 4 aya düşmüş oldu. Çiftçilerin 31 Aralık'tan sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri hariç olmak üzere ÇKS' ye yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapılamaz. Ancak çiftçiler, içinde bulunulan üretim yılında ÇKS' ye kayıtlı tarım arazileri üzerindeki üretim bilgilerinin güncellenmesini, üretim yılının Şubat ayı içerisinde yapabilecekler.

3- Muhtar Aza İmzaları B Formunda artık olmayacak: 

         Beyan edilen arazi/arazilerle ile ilgili ada, parsel, alan ve ürün bilgilerinin bulunduğu B formunda yer alan Muhtar ve Aza imzaları artık olmayacak. Aynı şekilde Kira sözleşmelerinde yer alan Köy Muhtarının yanında yer alan iki aza imzası 1 aza imzasına düşürülmüştür.

4- Ziraat Odası Çiftçi Belgesi ilk başvuru harici zorunlu olmayacak: 

         ÇKS' ye ilk defa kayıt olacak çiftçilerden kanunen bağlı oldukları ziraat odalarının herhangi birinden almış olduğu Çiftçi Belgesi istenecektir.

 5- Kira Sözleşmesinin veya Muvafakatnamenin Feshi: 

         Kira sözleşmesinin tek taraflı feshi veya muvafakatnamenin geri alınması halinde noter marifetiyle yapılan fesih ihbar işlemiyle muvafakatnamenin geri alınması işleminin tebliğ/tebellüğ belgeleri ile birlikte il/ilçe müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.

6- Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan tarım arazilerinin kullanılması: 

         Taksitli satışlara konu araziler hariç olmak üzere; tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri defterdarlıktan veya mal müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi istenecektir.

ÇKS yönetmeliği ile ilgili değişiklik 23 Eylül 2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220923-3.htm