T.C. Esetçe Belediyesi
Anasayfa
KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE İŞYERLERİNE VERİLECEK HİBE DESTEĞİ

"KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK HİBE DESTEĞİ PROGRAMI VE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ" 24 Aralık 2020 tarihli ve 31344 sayılı resmi gazete yayımlanmıştır. Tebliğ doğrultusunda "Gelir Kaybı Desteği" ve "Kira Desteği" olmak üzere iki şekilde yapılacağı,

- 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında Ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası hibe desteği (gelir kaybı desteği) sağlanacağı,

- gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 Türk Lirası olmak üzere üç aylık toplamda 2.250 Türk Lirası, diğer yerlerde aylık 500 Türk Lirası olmak üzere toplamda 1.500 Türk Lirası kira desteği sağlanacağı (İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenir.),

   başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağı belirtilmiştir.