T.C. Esetçe Belediyesi
Anasayfa

DUYURU

            Edirne Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Md.lüğünün 07.07.2020 tarihli ve 92528547-520-E.7176 sayılı yazısında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, 2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” uyarınca, Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden, unvan değişikliği ile atama yapılacak olan bir adet 8 dereceli boş mühendis kadrosu için başvuru yapan aşağıda kimliği yazılı personelin aranan şartları taşıdığı tespit edilmiştir.

ADI SOYADI:             GÖREVİ:

Deniz ŞAYAN               Yazı İşleri Müdürü