T.C. Esetçe Belediyesi
Anasayfa

DUYURU

            Edirne Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Md.lüğünün 07.07.2020 tarihli ve 92528547-520-E.7176 sayılı yazısında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, 2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” uyarınca, Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personele yönelik aşağıda yer alan boş kadro için gereken şartları taşıyanlardan 2020 yılında yapılacak olan unvan değişikliği sınavına katılmak isteyenler (izinde olanların sözlü beyanları esas alınarak izin dönüşüne müteakip dilekçeleri alınacak), ek-1’de yer alan dilekçe ile 14 Temmuz 2020 Salı günü mesai bitimine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat  etmeleri gerekmektedir.

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLE ATAMA YAPILACAK BOŞ KADRO

S.NO.

SINIFI

UNVAN KODU

UNVAN

DERECE

ADEDİ

1

T.H.

8500

MÜHENDİS

8

1

 

Ekler:

1- Dilekçe Örneği (1 Sayfa)

2- Başvuru İçin Gerekli Özel Şartlar Listesi (1 Sayfa)

3- Açıklamalar (1 Sayfa)

4- Sınava İlişkin Usul ve Esaslar (Üst Yazı-1, Üst Yazı-2, Sınav Takvimi ve Sınav Konuları) (3 Sayfa)

 

İLANEN DUYURULUR.

 

                                                                                                                        

                                                                                                         Cemal DENİZ

                                                                                                         Belediye Başkanı